Sayılarla EEM

Toplam Çalışan: 7
Öğretim Üyesi Sayısı: 2
Araştırma Görevlisi Sayısı: 5

2016 yılında yapılan Uluslararası Makale Sayısı: 6 
2016 yılında Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiri Sayısı: 2

Telefon : - Fax: - Eposta: -

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı