Sayılarla EEM

Toplam Çalışan: 7
Öğretim Üyesi Sayısı: 4
Araştırma Görevlisi Sayısı: 3

Bölümümüzün güncel h-indeks değeri: 11 (20.02.2018)
Bölümümüzün güncel i10-indeks değeri: 14 (20.02.2018)

2017 yılında yapılan Uluslararası Makale Sayısı: 4 
2017 yılında Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiri Sayısı: 4

2016 yılında yapılan Uluslararası Makale Sayısı: 6 
2016 yılında Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiri Sayısı: 2

Tel: 0378 501 1000 : - Fax: - Eposta: -

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı