Misyon ve Eğitim Amaçları

Misyon:

Bartın Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, tüm paydaşları ile birlikte aşağıdaki hususları misyon olarak benimsemiştir:

 • Güncel elektrik-elektronik konularını takip ederek Bartın’a, Ülkemize ve tüm Dünyaya katkı sağlayacak, hayat boyu öğrenmeyi bir mühendislik ilkesi olarak benimsemiş yeni mühendisler eğitmek.
 • Kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve araştırma kurumlarıyla işbirlikleri geliştirerek ileri düzey araştırma projelerinin içinde bulunabilmek ve sosyal refahın artırılması için gereken bilgi birikimine katkı sağlamak.
 • Alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek endüstri ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik yeni teknolojiler geliştirebilmek.
 • Bölümümüzün Türkiye ve Dünya çapında tanınmasını sağlayabilmek için akademik camiada kabul gören ulusal ve uluslararası konferans, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılmak.
 • Nitelikli bilimsel yayınlar üretmek. 

 

Programın Eğitim Amaçları:

Bartın Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, lisans eğitiminde aşağıdaki hususları hedeflemektedir:

 • Disipline uygun deneysel çalışmalarla desteklenmiş Fizik, Matematik ve Temel Bilim Eğitimi sağlamak.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanına giren konularda temel bilgileri vermek.
 • Tasarım deneyleri ile desteklenmiş yoğun laboratuvar çalışmaları ile öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
 • Verilen dört senelik eğitimle öğrencilere takım çalışması, hayat boyu öğrenme, sosyal ilişkiler geliştirme ve etik kavramlarının önemini benimsetme.

 

Program Paydaşları:

Programın eğitim amaçlarının, Öğrenciler, Mezunlar, Akademisyenler ve Endüstri’den oluşan dört temel paydaş ile değerlendirilerek sürekli güncellenmesi hedeflenmektedir:

 • Öğrencilerin programla ilgili görüş ve katkıları; oluşturulacak öğrenci değerlendirme formları, yapılacak yıllık öğrenci toplantıları ve öğrenci danışmanlarının öğrencilerle olan etkileşimleri vasıtasıyla toplanacaktır.
 • Mezunların programla ilgili görüş ve katkıları; gerek yeni mezun gerekse diğer mezunlarla yapılacak olan anketler ve birebir etkileşimle belirlenecektir.
 • Endüstri katılımcılarının programla ilgili görüşleri; yapılacak düzenli sanayi ziyaretleri, stajyer öğrencilerin stajlarını yaptığı firmalardan alınacak olan geri bildirimler ve gerekse sanayicilerin bölümümüze yaptığı ziyaretlerle tespit edilecektir.
 • Akademisyenlerin programla ilgili katkıları; bölümdeki MÜDEK kurulu ve fakülte toplantıları ile elde edilecektir.

Program Çıktıları:

 • Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik ile ilgili bilgi birikimini uygulama kabiliyeti.
 • Deney tasarlama ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama kabiliyeti.
 • Ekonomik, çevresel, sosyal, etik, güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçek kısıtları içeren sistem, eleman ve süreç tasarım kabiliyeti.
 • Mühendislik problemlerini tanıma, modelleme ve çözme kabiliyeti.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki mesleki ve etik sorumluluklarını kavrama.
 • Etkili sosyal iletişim becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrama ve hayata geçirme.
 • Güncel sorunları takip edip, bilgi edinme.
 • Olasılık ve istatistik bilgisini Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularına uygulama.
 • Diferansiyel denklemler, lineer cebir, kompleks değişkenler ve ayrık matematik gibi konuları da içeren ileri matematik bilgisi.
 • Kompleks Elektrik-Elektronik devrelerinin, yazılımlarının ve sistemlerinin analizi ve tasarımı için gerekli olan diferansiyel ve integral hesapları ile temel bilim ve Elektrik-Elektronik mühendisliği ile ilgili matematik bilgisi.  

Tel: 0378 501 1000 : - Fax: - Eposta: -

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı